.
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

14 napos termék-visszaküldés

Elállási jog

A 14 napos elállási jog megrendelt áruk átvételétől veszi kezdetét és lehetősége csak használatba nem vett termékre vonatkozik. Ha a vásárló élni kíván ezzel a joggal, e-mail üzenet formájában jeleznie kell a rendeles@candlemap.hucímen. A terméket érintetlen állapotban az eredeti csomagolásban saját költségre kell visszaküldenie, írásos nyilatkozattal az elállásról.
Az értesítés kézhezvételétől számítva 14 napon belül az áru vételárát a CandleMap.hu visszatéríti, feltéve hogy az áru vagy a visszaküldést igazoló bizonylat hozzá 5 munkanapon belül megérkezett.

Csere:

A 14 napos elállási jog mellet a vásárlónak az adott termék másra való kicseréléséhez is van joga. A termékcsere csak használatba nem vett termékre vonatkozik. Ha a vásárló élni kíván ezzel a joggal, e-mail üzenet formájában jeleznie kell a rendeles@candlemap.hu címen. A terméket érintetlen állapotban az eredeti csomagolásban saját költségre kell visszaküldenie, az új termék kiszállításának postaköltségét pedig szintén állnia kell.
A 14 napos időtartam lejárta után a vásárló üzenetben jelezheti a csere szándékát, de az eladó megtagadhatja a szolgáltatást, arra nem kötelezhető.

A vásárlót nem illeti meg az elállási jog

  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló  utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Webshop, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak,
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,
  • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Webshop által nem befolyásolható ingadozásától függ.

 

Jótállási/garanciális igény esetén a vevő kérheti:

  1. a) Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy aránytalan többletköltséget eredményezne, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.
    b) Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a webáruház a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
    A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a jótállási igény nem érvényesíthető.

Jótállási vagy garanciális igény bejelentésének módja

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Webshopnak küldött e-mailben.
A levélnek tartalmaznia kell:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Tulajdonjog fenntartása:

A vételár teljes kifizetéséig az áru a Webshop tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Webshop irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Az oldal tetejére